Veel gestelde vragen

Wat te doen bij een ongeval

Vraag een formulier "AANGIFTE VAN ONGEVAL" aan een verantwoordelijke of download deze via de link documenten. Laat dit formulier invullen door de EERST BEHANDELENDE GENEESHEER (in het weekend is dit soms de geneesheer van wacht ipv de huisdokter).

Let wel: zeker laten vermelden hoeveel massages er zullen nodig zijn: deze moeten vooraf aangevraagd worden! Belangrijk: kine-behandelingen worden niet terugbetaald indien de speler binnen de 15 dagen wordt afgeschreven van de verzekering (dwz terug traint of speelt minder dan 15 dagen na het ongeval)!
Dit aangifteformulier zo spoedig mogelijk overhandigen aan de secretaris (dit formulier moet binnen de 3 weken aan de KBVB overgemaakt worden).

Let wel: indien de termijn overschreden wordt, dan aanvaardt de KBVB de aangifte niet meer en komt de verzekering dus niet tussen!
Wat doen na de aangifte? Na ongeveer 1 week zal u door de secretaris een formulier overhandigd krijgen "GETUIGSCHRIFT VAN GENEZING" dewelke door de behandelende geneesheer moet ingevuld worden na volledig herstel.

Let wel: pas hierna ben je terug speelgerechtigd!
Bezorg dit getuigschrift daarna zo spoedig mogelijk aan de secretaris samen met uw uittreksels van het ziekenfonds zodat deze weerom kan overgemaakt worden aan de KBVB. Wat krijg je terugbetaald van de KBVB? Het verschil tussen hetgeen betaald werd aan de dokter en de teruggave van het ziekenfonds, met een vrijstelling van € 8,40.

Let wel: niet alle tussenkomsten worden door de KBVB terugbetaald.
Hoelang is een aangifte van ongeval geldig? Een ongeval mag maar 1 jaar zonder gevolg blijven. Binnen het jaar (liefst na 6 maanden) moet de speler een verklaring van de dokter afgeven dat de kwetsuur nog steeds in behandeling is.

Let wel: Daarna komt de KBVB niet meer tussen
De verantwoordelijkheid voor het indienen van deze "verklaring" of van "getuigschrift van genezing" ligt volledig bij de speler.

Let wel: De club is dus nooit verantwoordelijk voor eventuele verjaring en zal dus nooit geldelijk tussenkomen.
Zijn er nog vragen?
één adres: de secretaris

Document voor de aangifte van een ongeval

Evenementen 2023-2024

29/9/2023 - BBQ 
28/10/2023 - Bierproeverij
mei 2024 - Muziekquiz
8/6/2024 - Blauwevoetentocht

 

 

Varia

Wat ons bijgebleven is van de jongste jaren ...


20/10/2019 - KFC Doomkerke - GL Ruiselede

   

 14/09/2019 - Jeugd loopt op bij Cercle - Club

23/08/2019 - Viering van de koninklijke titel

 

10/03/2018 - Lancering van het Alberke (HLN en Weekbode)

06/05/2016 - FC Doomkerke schrijft geschiedenis

04/09/2016 - Met de bierfiets naar Ruiselede voor de eerste match van het seizoen 2016-2017